وستاکارت چیست :

کارت اختصاصی باشگاه مشتریان بیمه ای اتاق بازرگانی تهران است که ویژه اعضای حقیقی و حقوقی اتاق تهران، جهت بهره مندی از خدمات بیمه ای با تخفیف و تسهیلات و دریافت اعتبارات مازاد صادر میگردد.

اعتبار نقدی هدیه : هر کارت حاوی 10.000.000 ریال اعتبار نقدی هدیه می باشد و دارندگان کارت امکان استفاده از این مبلغ را،  برای خرید بیمه نامه مورد نیاز خود در رشته های ثالث، بدنه،عمر و پس انداز و آتش سوزی،باربری را متناسب با نوع بیمه نامه و مبلغ حق بیمه خواهند داشت.

ذخیره اعتبار برای خریدهای آتی: متناسب با مبلغ و نوع بیمه نامه درصدی از خرید نیز به عنوان اعتبار در کارت اشخاص ذخیره می گردد و مبلغ ذخیره شده قابل استفاده در خرید های آتی خواهد بود.

امتیاز: دارندگان کارت با هر خرید متناسب با نوع بیمه نامه و مبلغ حق بیمه امتیاز کسب خواهند نمود با کسب هر 5000 امتیاز سطح کارت از آبی به نقره ای و طلایی قابل ارتقا خواهد بود. با ارتقاء سطوح کارت ها میزان اعتبارات و تخفیفات کارت افزایش خواهد داشت.

چطور از وستاکارت استفاده کنیم؟

هیچگونه محدودیتی برای استفاده از اعتبارهای این کارت لحاظ نگردیده است و دارنندگان می توانند از تخفیف ها و اعتبارات برای خرید بیمه نامه های خود، افراد خانواده و دوستان استفاده نماید.

پس از درخواست استعلام بیمه نامه مورد نیاز از طریق مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با کارشناسان بیمه اتاق تهران، با اعلام کد 16 رقمی مندرج در پشت کارت، نرخ حق بیمه و میزان قابل استفاده از موجودی کارت برای بیمه نامه درخواستی محاسبه و اعلام میگردد. این میزان در صورت خرید بیمه نامه مذکور از مبلغ قابل پرداخت متقاضی کسر و اعتبار خرید آتی نیز مجددا در کارت شارژ خواهد گردید.