اطلاعیه

به اطلاع کلیه بیمه شدگان میرساند آخرین مهلت تحویل مدارک خسارت درمانی در سال 1401، روز یکشنبه تاریخ 14/12/1401 می باشد.

تاکید می گردد پس از تاریخ اعلام شده از پذیرفتن مدارک معذوریم. لطفا از مراجعه دراین خصوص اجتناب فرمایید